Handleiding Notariële Akten

Alle Amsterdamse Akten

Het Archief van de Amsterdamse Notarissen wordt akte voor akte gescand en geindexeerd via het project op VeleHanden. Zie voor meer informatie over dit project: www.alleamsterdamseakten.nl

De mooiste vondsten worden hier gepubliceerd en zijn ook wekelijks te lezen op parool.nl

Het archief is zo immens groot dat uiteindelijk elke Amsterdammer, passant en zijn of haar connecties hierin te vinden moeten zijn. De nieuw geindexeerde akten worden periodiek toegevoegd aan de zoekindex; kom dus regelmatig terug voor nieuwe akten.

De index

In de index is te zoeken op de volgende gegevens:
  • aktetype
  • persoonsnaam (voornaam, tussenvoegsel, achternaam) Alle namen die in de akten voorkomen. Patroniemen zijn bij de voornaam gevoegd als er een familienaam is.
  • datum (jaartal)
  • notitie (onderwerpen/beschrijving)
Let op: geografische locaties buiten Amsterdam zijn te vinden in het veld 'notititie'. Deze zijn niet gestandaardiseerd of gemoderniseerd, dus wees alert op oude spelllingwijzen.

in de index vindt u alleen de scans van de akten die al geindexeerd zijn. Het complete archief vindt u in de inventaris.

De inventaris

In de inventaris op het Archief kunt u niet zoeken op gegevens binnen de akte maar vindt u alle protocollen (inventarisnummers) van de notarissen terug. Is een bepaalde notaris nog niet geindexeerd, dan zijn de protocollen hier digitaal door te bladeren of — mits de materiële staat het toelaat — aan te vragen voor digitaliseren.

Welke notarissen zijn geindexeerd?

In het startscherm van de index ziet u een lijst met notarissen waarvan tenminste één protocol is geindexeerd.

In het overzicht van de notarissen op www.alleamsterdamseakten.nl kunt u per notaris terugzien welke invoerprojecten afgerond, lopend of verwacht zijn.

Zoeken in de index

Klik op 'achternaam' etc om een nieuw zoekscherm te openen.

U kunt ook een aktetype selecteren en daarbinnen zoeken op naam.

Klik op de blauwe labels om gegevens wel of niet te tonen in het overzicht.

In het veld 'notitie' kunt u zoeken op onderwerpen (ongestructureerd). Let op: ook geografische locaties zijn via dit veld te vinden.

Selecteer een akte uit de zoekresultaten. Klik op het tabblad details om de ingevoerde gegevens te zien.

Klik op het tabblad thumbs om de scans van de akte te bekijken.

Colofon

De index bevat geindexeerde akten vanuit het invoerproject op VeleHanden en uit een proefproject uit 2015.
Laatst bijgewerkt op 1 juni 2017
HandleidingVoorbeeldZoek
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.