Voorbeeld Militieregisters 1828-1940

Lotingsregister met Willem Witsen (inventarisnummer 4322, scan 62)

Dit is een bladzijde uit het Lotingsregister van 1880. Achter lotingsnummer 1609 is Willem Arnold Witsen, geboren op 13 augustus 1860, genoteerd. Hij zou later bekendheid genieten als schilder, schrijver en graficus en behoorde tot de kunstenaarsgroep De Tachtigers.

In het register is onder andere de volgende informatie vastgelegd. Zijn vader heette Jonas Jan en zijn moeder Jacoba Elizabeth Bonekamp. Zij was reeds overleden (kolom 6). Willem Witsen was in 1880 nog niet aan het werk (kolom 7). Ook zijn gegevens over zijn uiterlijk opgeschreven: hij was 1.838 meter lang, had een ovaal gezicht, bruine ogen, zwarte haren en wenkbrauwen, een ronde kin en een gewone neus en mond en een gewoon voorhoofd (kolom 8). Hij werd op 13 maart vrijgesteld wegens broederdienst (kolom 13).

Zelfportret en face, 1892

Vader Jonas Jan had zich destijds ook gemeld voor de Nationale Militie, in 1838. Hij komt voor in de alfabetische naamlijsten, die minder informatie bevatten dan de lotingsregisters. Zijn beroep, kantoorbediende, is wel genoteerd (kolom 8), maar er is bijvoorbeeld niets te vinden over zijn uiterlijk. Hij werd wegens een lichamelijk gebrek voor 1 jaar vrijgesteld (kolom 14) en moest zich in 1839 dus opnieuw melden.

Alfabetische Naamlijst met Jonas Jan Witsen (inventarisnummer 4063, scan 191)
Laatst bijgewerkt op 9 okt 2017
HandleidingVoorbeeldZoek
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.