Handleiding Bevolkingsregisters Geannexeerde gemeenten 1830-1921

Naar welke bronnen verwijst de index?

In de index zijn de volgende inventarisnummers opgenomen uit archief 5008: Met deze index zijn dus heel wat Amsterdammers toegevoegd die via de eerdere indexen op de Bevolkingsregisters onvindbaar bleken.

De groei van Amsterdam

In 1921 verdubbelde Amsterdam in oppervlak: toen werden in de uitbreidingsdrift in één klap meerdere randgemeenten ingelijfd. Het kan hier gaan om randgemeenten die hun landelijk karakter min of meer behouden hebben, zoals in Noord Nieuwendam of Ransdorp, maar het betreft ook adressen die nu middenin de stad liggen, zoals de Baarsjesweg of de Spaarndammerdijk. Vooral aan de westkant van de stad werd de nieuw verkregen grond gebruikt voor woningbouw: denk aan Plan West, Bos en Lommer en de Westelijke Tuinsteden.

Geannexeerd werden in 1921:

 1. Buiksloot
 2. Nieuwendam met Zunderdorp
 3. Ransdorp met Durgerdam, Holysloot en Schellingwoude
 4. Sloten met Sloterdijk, Osdorp en de Vrije Geer
 5. Watergraafsmeer ook wel Diemermeer genoemd
 6. Weesperkarspel met Hoogbijlmer en Bijlmermeer

De Baarsjesweg in 1917; op de achtergrond is de oprukkende stad te zien (Van Kinsbergenstraat).

De Bevolkingsregistratie

De annexatie van 1921 hield in dat ook de oude bevolkingsregisters met alle historie van de bewoners in handen kwamen van de nieuwe gemeente. Elke gemeente deed de registratie op een eigen manier en er zit daarom veel verschil tussen de registers.

Welke gegevens zijn te vinden in de index?

In de index op de Bevolkingsregisters is te zoeken op:
 • Naam
 • Geboortedatum (indien genoteerd in het register)
 • Geboorteplaats

Welke gegevens zijn te vinden in de bron?

Op de scans van de Bevolkingsregisters zelf zijn vaak nog meer gegevens te vinden. Vooral de latere registers bevatten gegevens als godsdienst, beroep, vorige woonplaats en volgende woonplaats ingeval van uitschrijving bij de gemeente.

Let op: lang niet altijd zijn de registers op adres ingedeeld en soms is het adres niet heel duidelijk te herkennen, door bijvoorbeeld een aanduiding door een lettercode.

Weesperkarspel 1816-1824
Nieuwendam 1850-1861
Sloten 1904-1921

Uit de scan wordt niet altijd duidelijk in welke gemeente de persoon was ingeschreven. Om hierachter te komen kunt u in het witte kader bij de persoonsnaam de roze link volgen naar de inventaris.

Klik bij het detailrecord op de roze link die naar de inventaris leidt.
In de inventaris vindt u het inventarisnummer (hier: 7), de datering (1880-1890) en de gemeente (Sloten).

Welke gegevens zijn via andere bronnen te achterhalen?

In de Bevolkingsregisters van de geannexeerde gemeenten staan nauwelijks adressen opgetekend. Om uit te zoeken waar iemand uit zo'n register woonde, maakt u gebruik van de Verwijskaarten uit toegang 5445, inventarisnummer 416 - 418.

De codes die in veel van de Bevolkingsregisters genoteerd staan in kolom 9 of 13 "Huizing", zijn voor een deel aan een adres van na de annexatie te koppelen via de Verwijskaarten.

In inventarisnummer 416 staan o.a. verwijzingen van:

 • Oud-Buiksloot (Buiksloterdijk, Buikslotermeerweg)
 • Oud-Diemen (Diemerzeedijk)
 • Oud-Nieuwendam (Havenpad, Kerkepad, Kerkstraat, Meerdijk, Meerpad, Molengouw, Molenpad, Scheepmakerskade, Sluispad)
 • Oud-Zunderdorp (Wijk B, Achtergouwtje, Achterlaan, Dorp, Galggouw, Kerklaan, Middenlaan, Middenweg, Nieuwegouw, Noord-Hollandsch Kanaal, 't Nopeind, Ringsloot, Termietergouw, Trambaan, 't Voorwerf, Zunderdorpergouw)
 • Oud- Nieuwer-Amstel (Amsteldijk, Rietwijkeroord)
 • Oud Ransdorp (Wijk A-C, Belmermeerpolder, Bleykmeerpolder, Ransdorp, Holysloot, Durgerdammerdijk, Durgerdammergouw, De Gouw, Kinselmeer, Liergouw, Nieuwegouw, Poppendammergouw, Ringsloot, Uitdammerdijk, Vuurtoreneiland)
 • Oud-Ransdorp (Wijk D, Durgerdammerdijk, Kerkpad, Liergouw, Schellingwouderdijk, Ydijk)
In inventarisnummer 417 staan o.a. verwijzingen van:
 • Oud-Sloten Wijk A1-419, Wijk B 1-468; Wijk C 1-345; Wijk D 1-161; Wijk E 1-270
In inventarisnummer 418 staan o.a. verwijzingen van:
 • Oud-Sloten: Wijk E 271-329, 351, 395-416, 330-350, 352-394, Wijk F 1-373, Wijk G, J, K, L
 • Oud-Buiksloot: Buiksloterdijkdijk 251-617, 2-662
De Verwijskaarten zijn niet allemaal uniform, maar bevatten globaal:
 • de code, die te vinden is in de Bevolkingsregisters in de kolom "Huizing"
 • de oorspronkelijke locatie aanduiding
 • het nieuwe adres na de annexatie
Voorbeeld van een Verwijskaart van Oud-Sloten, 1923

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de bevolkingsregistratie in Amsterdam:
 • handleiding bij de index Bevolkingsregisters 1851-1853
Soms kunt u aan de hand van oude kaarten uit de Beeldbank de exacte locaties herleiden, als daarop bebouwing is aangegeven. U kunt zoeken op naam van de gemeente en filteren op 'Documenttype:kaart'.

Verantwoording

De index is gemaakt door de deelnemers van het VeleHanden-project 'Buitenlui': Geannexeerde gemeenten Amsterdam, 2017.
Laatst bijgewerkt op 12 jan 2018
ZoekVoorbeeldHandleiding
© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<

Gegevens over mogelijk nog levende personen mogen alleen worden gebruikt voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Door het aanklikken van onderstaande button verklaart u zich te houden aan het Reglement voor raadpleging en gebruik van het Stadsarchief.